Sluk for støjen

Oprethold undervisningen

Aktivitet
51

Opnå fokus med styrk

Når timen starter, aktiverer eleven sin profil. Appen registrerer automatisk fremmødte elever, og derved undgås navneopråb, lister, etc.

Anvendes mobilen herefter til andet, bliver eleven adviseret om, at systemet nu vil kunne se inaktiviteten (data samles blot – undervisningen afbrydes ikke hver gang, når en elev er inaktiv).

Det er såldes kun i starten af lektionen, at underviser og elever skal forholde sig til Styrk.

Oversigt over inaktivitet

Det er vigtigt at understrege, at appen IKKE sporer, hvad eleven laver, men udelukkende elevernes deaktivering (antallet af gange og et tidsestimat over hvor lang tid eleven har været ude af appen).

Når timen er slut, logges alle eleverne ud og De kan nu bruge deres mobiler frit igen.

Full_Screen

Kort fortalt ...